Om Ritek AS

Ritek AS er et mekanisk verksted for service og vedlikehold av tyngre kjøretøy. Vi har nå passert 40 ansatte hvorav over 30 er løsningsorienterte mekanikere innenfor forskjellige fagfelt med en allsidig erfaringsbakgrunn og kompetanse.

I vår 15-årige historie har vi bygd vår tradisjon og kompetanse for arbeid innenfor mange arbeidsfelt. Hovedsaklig rettet mot stort og tungt rullende materiell for forsvaret og det sivile markedet. I tillegg driver vi også med tradisjonelt industrivedlikehold for omkringliggende industri.

Ritek AS har et godt innarbeidet kvalitetssikringssystem basert på ISO/AQAP-standarder.

Historie

Verksteddrift på Rinnleiret har en lang og stolt historie. Som et ledd i sin omstrukturering i 2002 besluttet imidlertid Forsvaret å avvikle sin virksomhet ved Rinnleiret Teknisk Verksted (RITV). Flere av de ansatte ved RITV gikk i forhandlinger med Forsvaret om oppstart av en ny bedrift på tuftene av RITV. Etter lengre tids forhandlinger og planlegging ble Ritek AS stiftet av sju tidligere ansatte sammen med et regionalt utviklingsselskap med erfaring fra både omstilling og oppstart av næringsvirksomhet.

De første årene gjennomførte Ritek AS flere mekaniske oppdrag for Forsvaret, samtidig som de etablerte seg med flere kunder innenfor sivil produksjon. Ritek kan se tilbake på en begivenhetsrik periode, med både store og små prosjekter og oppdrag som spenner fra ombygging av militære kampvogner til service og vedlikehold av busser og lastebiler for regionens transportører.

Nå etter femten år er Ritek godt innarbeidet som en anerkjent aktør for tyngre mekaniske jobber, og har gjennom sine mange gode referanser lagt et godt grunnlag for framtiden.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg. Fyll inn skjemaet under og vi vil ta kontakt snarest.